• DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 f
  • DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 r
  • DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 d
  • DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 a
  • DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 b

Cadogan机镂八卡位双折皮夹

DUNHILL
 
请选择尺寸
选择尺码
尺寸
本商品所示尺码为设计师在标签上标注的尺码。
本款棕色双折皮夹采用Cadogan真皮材质,缀以机镂图案和金属压印长尾品牌标志。内设八个卡位和插袋。

DU18F2300CT472

颜色:
颜色

DU18F2300CT472

分享
打印
电邮地址
关闭
  • DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 f
  • DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 r
  • DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 d
  • DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 a
  • DUNHILL Cadogan机镂八卡位双折皮夹 BILLFOLDS 男士 b