• DUNHILL dunhill旅帆系列名片夹 卡片套 男士 f
  • DUNHILL dunhill旅帆系列名片夹 卡片套 男士 r
  • DUNHILL dunhill旅帆系列名片夹 卡片套 男士 d

dunhill旅帆系列名片夹

DUNHILL
 
请选择尺寸
选择尺码
尺寸
本商品所示尺码为设计师在标签上标注的尺码。
dunhill旅帆系列,灵感来源于首次出现于20世纪70年代原始包装上的夸张标志设计。 此款驼色帆布名片夹拥有3个卡位以及独立的票据收纳格

DU19F2470SC231

颜色:
颜色

DU19F2470SC231

分享
打印
电邮地址
关闭
  • DUNHILL dunhill旅帆系列名片夹 卡片套 男士 f
  • DUNHILL dunhill旅帆系列名片夹 卡片套 男士 r
  • DUNHILL dunhill旅帆系列名片夹 卡片套 男士 d