• DUNHILL Cadogan豪爵
证件卡套 卡片套 男士 f
  • DUNHILL Cadogan豪爵
证件卡套 卡片套 男士 r
  • DUNHILL Cadogan豪爵
证件卡套 卡片套 男士 d

Cadogan豪爵 证件卡套

DUNHILL
Cadogan豪爵系列是对dunhill cadogan商务包和正式配件系列产品的重新诠释。镶嵌技术以dunhill标志性的机刻花纹作为设计灵感,加入钴蓝色和白色塑造新一代活力感。 本款证件卡套设有多个卡槽,1个平口袋。其透明材质便于查看证件。

DU18F2221CM431

分享
打印
电邮地址
关闭
  • DUNHILL Cadogan豪爵
证件卡套 卡片套 男士 f
  • DUNHILL Cadogan豪爵
证件卡套 卡片套 男士 r
  • DUNHILL Cadogan豪爵
证件卡套 卡片套 男士 d