• DUNHILL Duke 十卡位长款皮夹 卡片套 男士 f
  • DUNHILL Duke 十卡位长款皮夹 卡片套 男士 r
  • DUNHILL Duke 十卡位长款皮夹 卡片套 男士 d

Duke 十卡位长款皮夹

DUNHILL
本款硫黄色卡夹采用真皮材料制成,内设4个卡位,佐以“Alfred Dunhill”金属烫印品牌标志。

DU19R220CGS731

分享
打印
电邮地址
关闭
  • DUNHILL Duke 十卡位长款皮夹 卡片套 男士 f
  • DUNHILL Duke 十卡位长款皮夹 卡片套 男士 r
  • DUNHILL Duke 十卡位长款皮夹 卡片套 男士 d